504... Wyświetl

Alimenty od rodzica przebywającego za granicą

4 stycznia, 2023

Konieczność dostarczenia środków utrzymania i wychowania dziecku – zwana obowiązkiem alimentacyjnym – jest jednym z podstawowych obowiązków każdego rodzica. Także wtedy, gdy mieszka od za granicą. Niestety coraz częściej zdarza się, że rodzice celowo wyjeżdżają z Polski, myśląc, że w ten sposób unikną płatności alimentów. Nic bardziej mylnego. Warto więc zastanowić się jak uzyskać alimenty od rodzica przebywającego za granicą?

Alimenty z zagranicy – od czego zacząć?

Dochodzenia alimentów z zagranicy przebiega w podobny sposób, jak w przypadku spraw, w których obydwoje rodzice mieszkają w Polsce. Jeżeli któryś z nich – przykładowo ojciec, choć oczywiście nie jest wykluczone dochodzenie alimentów także od matki – nie chce płacić świadczeń na rzecz swoich dzieci, to podstawową sprawą jest uzyskanie odpowiedniego tytułu wykonawczego. Najczęściej jest nim orzeczenie sądu lub ugoda zawarta przez rodziców. Zawsze jednak dokumenty te muszą zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Nie ma także przeszkód, aby pozwać rodzica przed sąd w kraju, w którym ma on aktualne miejsce zamieszkania. Przy czym rozwiązanie to nastręcza o wiele więcej trudności, niż proces przed polskim sądem. W grę wchodzą przede wszystkim różnice językowe oraz odmienne regulacje prawne dotyczące spraw alimentacyjnych. Dlatego – o ile nie jest to niemożliwe z jakiś szczególnych przyczyn – warto pozwać o alimenty rodzica mieszkającego za granicą przed sąd w Polsce. W większości przypadków jest to dopuszczalne – zwłaszcza wtedy, gdy rodzic tylko okresowo wyjeżdża do innego państwa, np. w celach zarobkowych. Jak uzyskać alimenty z zagranicy?

Jak ściągnąć alimenty z zagranicy?

W praktyce więc największy problem pojawia się wówczas, gdy trzeba ustalić jak ściągnąć alimenty z zagranicy, a więc przeprowadzić egzekucję alimentów. Otóż trzeba pamiętać, że egzekucja alimentów z zagranicy nie może zostać przeprowadzona przez polskiego komornika sądowego. Wynika to z faktu, że polscy komornicy po prostu nie mają prawa podejmować czynności egzekucyjnych na terytorium innego państwa. Dlatego alimenty od rodzica przebywającego za granicą muszą zostać ściągnięte przez właściwe organy egzekucyjne danego państwa.

Aby ustalić, jak to zrobić podstawową sprawą jest określenie, w jakim kraju przebywa rodzic. Następnie trzeba zbadać czy Polska i ten kraj posiadają umowę o egzekucji alimentów. Najprościej alimenty zagraniczne uzyskać od rodzica mieszkającego na terytorium Unii Europejskiej. Jednak właściwie z każdym państwem świata Polska podpisała stosowne umowy w sprawie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Tym samym wyroki polskich sądów zasądzające alimenty spokojnie mogą  być egzekwowane za granicą. Jeżeli zaś majątek rodzica znajduje się w Polsce, a on sam nie mieszka na stale poza naszymi granicami, a jedynie okresowo tam wyjeżdża, to nie ma przeszkód, aby przeprowadzić egzekucję w Polsce, przez tutejszego komornika. Rozwiązanie to najczęściej znajduje zastosowanie w stosunku do rodziców wyjeżdżających za granicę tylko do pracy.