504... Wyświetl

Prawo administracyjne Lublin

Prawo administracyjne Lublin

Kancelaria Żarnowski z siedzibą w Lublinie wspiera swoich Klientów w postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego. Zapewniamy doradztwo oraz bieżącą obsługę prawną Klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji państwowej. Wiedza, szczegółowa znajomość aktualnych przepisów oraz wieloletnie doświadczenie, dają gwarancję skutecznego, pomyślnego z punktu widzenia reprezentowanej strony rozstrzygania sporów.

Pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych

W ramach współpracy z naszą Kancelarią, Klienci zamieszkujący Lublin oraz przedsiębiorcy i organy administracyjne mające tu swoją siedzibę, mogą liczyć na kompleksowe doradztwo w zakresie:

– sporządzania i opiniowania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego,

– reprezentowania strony w postępowaniach toczonych przed organami samorządu terytorialnego,

– zaskarżania uchwał samorządu terytorialnego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,

– reprezentacji w postępowaniach nadzwyczajnych, toczonych m.in. przed Komisją Nadzoru Finansowego, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego,

– sporządzania audytów oraz szczegółowych opinii prawnych,

– uczestnictwa w posiedzeniach organów administracji publicznej,

– udzielenia dostępu do informacji publicznej, wydawania koncesji, pozwoleń budowlanych oraz w wielu innych kwestiach.

Doradztwo w sprawach z zakresu prawa administracyjnego – Lublin

Przepisy prawa administracyjnego regulują wzajemne relacje pomiędzy instytucjami publicznymi a obywatelami. W szczególności określają one prawa i obowiązki wynikające z treści obowiązujących ustaw, praw lokalnych oraz umów społecznych. Prawo administracyjne to jednocześnie jedna z najbardziej obszernych i skomplikowanych gałęzi prawodawstwa, bezpośrednio dotyczących każdego z nas. Z tego punktu widzenia warto zapewnić sobie kompleksową, profesjonalną pomoc adwokata lub radcy prawnego, reprezentującego nasze interesy w sporach i postępowaniach toczonych przed sądami oraz organami administracyjnymi. Kancelaria Żarnowski z siedzibą w Lublinie to gwarancja skutecznej ochrony interesów każdego Klienta.