504... Wyświetl

Dziedziczenie długów – co należy wiedzieć?

28 lutego, 2022

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku zawsze stanowi trudną i poważną decyzję. Dlatego przed jej podjęciem należy przeanalizować wszystkie „za” i „przeciw”. Wśród okoliczności, jakie potencjalni spadkobiercy koniecznie powinni wziąć pod uwagę, należy wyróżnić istnienie długów spadkowych. Jeżeli spadkodawca pozostawił nieuregulowane długi osoby, które zdecydują się przyjąć spadek, muszą liczyć się z obowiązkiem ich uregulowania. Kto więc i na jakich zasadach dziedziczy długi? Odpowiedź na to pytanie powinien poznać każdy powołany do spadku.

 

Kto dziedziczy długi?

Dziedziczenie długów jest związane z przyjęciem spadku. Otóż praktycznie całe zadłużenie, jakie za swojego życia nie spłacił zmarły, wchodzi w skład spadku. W związku z tym osoba, która zdecyduje się przyjąć spadek, dziedziczy także długi w spadku. Otwartym pytaniem pozostaje w jakim zakresie spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkodawcy. Jeżeli przyjmie on spadek z dobrodziejstwem inwentarza, będzie on odpowiadał jedynie do wartości otrzymanego majątku. O ile więc odpowiedź na pytanie kto dziedziczy długi jest stosunkowo proste, o tyle precyzyjne ustalenie zakresu tej odpowiedzialności jest dużo trudniejsze.

 

Do którego pokolenia dziedziczy długi?

Odpowiedź na pytanie, do którego pokolenia dziedziczy się długi ściśle zależy od prawidłowego ustalenia spadkobierców. Właściwie nie ma w tym względzie ograniczeń – a więc dziedziczenie długów może dotyczyć nawet dalekiej rodziny. Zasada jest prosta: w momencie, gdy bliżsi krewni (np. dzieci zmarłego) odrzucają spadek, przechodzi on na dalszych spadkodawców (np. na wnuki). I tak aż do momentu, kiedy ktoś przyjmie spadek. W ostateczności przypada on gminie, na terenie której zmarły zamieszkiwał.

W praktyce dziedziczenie długów po dalszej rodzinie najczęściej zdarza się w przypadku, gdy spadkobierca nie pozostawił bliskiej rodziny, bądź krewni ci – wiedząc o długach – odrzucili spadek. Zawsze więc przed jego przyjęciem należy dobrze zorientować się, jaki jest stan masy spadkowej i czy w jej skład nie wchodzą nieuregulowane należności. Tym bardziej więc warto wiedzieć, w jaki sposób przedstawia się zagadnienie, które hasłowo można ująć „spadek a długi komornicze”.

 

Spadek a długi komornicze

Każdy, kto przyjmuje spadek z długami, musi liczyć się z tym, że będzie musiał je spłacić. Jeżeli tego nie uczyni, spadkobierca może podlegać standardowej egzekucji komorniczej. Warto podkreślić, że jeżeli postępowanie komornicze zostało zainicjowane jeszcze wobec spadkodawcy, może być kontynuowane wobec jego spadkobierców. Jednocześnie kiedy zastanawiamy się, jaka relacja zachodzi pomiędzy spadkiem a długami komorniczymi, trzeba pamiętać, że zakres dopuszczalnej egzekucji zależy od tego, w jaki sposób spadek został przyjęty. W przypadku, gdy spadkobierca przyjął go wprost, długi mogą zostać wyegzekwowane z całego jego majątku. Jeżeli jednak spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, komornik może przeprowadzić egzekucję jedynie z majątku wchodzącego w skład spadku.