504... Wyświetl

Jak napisać testament?

13 września, 2022

Spisanie testamentu to najlepszy sposób na jednoznaczne rozporządzenie swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednak testament zawsze musi zostać sporządzony w odpowiedniej formie oraz zawierać treści składające się na ostatnią wolę spadkodawcy. Jak więc napisać testament? Odpowiedź na to pytanie powinien znać właściwie każdy. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że z napisaniem testamentu naprawdę nie warto zwlekać.

Co to jest testament? Najważniejsze informacje

Testament – z punktu widzenia przepisów Kodeksu cywilnego – jest oświadczeniem, w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek swojej śmierci. Stąd potoczne określenie testamentu, jako „ostatniej woli” bardzo dobrze oddaje jego naturę i funkcję. Sporządzenie ważnego – a więc prawnie skutecznego testamentu – właściwie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim daje pewność spadkodawcy, że po jego śmierci jego majątek przejdzie na własność tych osób czy instytucji – o ile oczywiście wyrażą na to one swoją zgodę po otwarciu testamentu, a więc w ramach właściwego postępowania – których sam do tego powołał. Dla najbliższych zmarłego ważny testament – zwłaszcza wówczas, gdy zgadzają się oni z jego treścią – oznacza rozwiązanie szeregu trudności związanych z dziedziczeniem. Te, jak wiadomo, bywają bardzo poważne i angażujące nawet przez wiele lat od śmierci spadkodawcy.

Jednak, aby móc skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesienie ze sobą testament, musi być on zgodny z prawem. Chodzi tu zwłaszcza o nadanie mu właściwej formy i treści. W przeciwnym wypadku dokument ten albo w ogóle nie wywoła skutków prawnych, albo będzie mógł zostać w łatwy sposób podważony przez spadkobierców, przykładowo niezadowolonych z rozstrzygnięć zawartych w testamencie. W związku z tym pytanie, jak napisać testament, ma fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce pozostawić swoją ostatnią wolę. Zwłaszcza że nie ma przeszkód, aby spisać kilka testamentów. Liczyć się będzie jednak tylko ten, który został napisany najbliżej daty śmierci.

Jakie są dopuszczalne formy testamentu?

Podstawową kwestią przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak napisać testament, jest ustalenie form, w jakich dokument ten może zostać sporządzony. Kodeks cywilny wyróżnia ich kilka, jednak najczęściej spotyka się testamenty w formie aktu notarialnego oraz testamenty własnoręczne. Ponadto dopuszczalne jest jeszcze sporządzenie testamentu ustnego; alograficznego; podróżnego oraz wojskowego. Tu jednak zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu szczególnych wymagań prawnych, bez których testament jest po prostu nieważny. Zresztą każdy, kto zastanawia się, kiedy testament jest nieważny, powinien pamiętać, że wymagania prawne dotyczą każdej formy testamentu. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, jak sporządzić testament u notariusza?

Jak sporządzić testament u notariusza?

Testament notarialny jest sporządzany w formie aktu notarialnego. Jednocześnie jednym z podstawowych zadań notariusza jest zadbanie o to, aby testament ten był ważny. To z kolei oznacza, że każdy, kto zastanawia się, jak sporządzić testament u notariusza, wystarczy, że będzie pamiętał, iż wystarczające jest tu udanie się do dowolnie wybranej przez siebie kancelarii notarialnej. Tam z kolei każdy zainteresowany testamentem otrzyma precyzyjne wskazówki, dotyczące jego konkretnej sprawy.

Jedną z największych zalet testamentu notarialnego jest bardzo duża trudność w jego podważeniu. Jednak z tą pewnością wiążą się także koszty. Ile kosztuje spisanie testamentu przez notariusza? Wszystko zależy od jego treści, a zwłaszcza od ilości poczynionych zapisów. Każdy z nich kosztuje przeważnie 50 złotych netto. Do ceny tej należy doliczyć jeszcze opłatę za wypis. Ponadto istnieje możliwość, aby testament notarialny został spisany także w domu testatora. Należy przy tym pamiętać, że jest to rozwiązanie wyjątkowe, z którego można skorzystać np. wówczas, gdy spadkodawca jest schorowany i ma trudności z opuszczeniem swojego domu czy mieszkania. Nie jest to jedyny sposób na rozwiązanie tego rodzaju problemów. A więc jak napisać testament w domu?

Jak napisać testament w domu?

Wydziedziczenie w testamencie

Wiele osób zastanawia się, jak spisać testament bez prawa do zachowku. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wydziedziczenie tych, którym zachowek należy się z mocy ustawy, a więc np. dzieci. W tego rodzaju klauzuli należy jasno wskazać, z jakiego powodu spadkodawca zdecydował się na wydziedziczenie. W grę może tu wchodzić mnóstwo różnego rodzaju przypadków, jednak najczęściej spotyka się nieutrzymywanie kontaktów czy niewywiązywanie się z obowiązków w stosunku do testatora. Jeżeli w testamencie nie nastąpi wydziedziczenie, to uprawnieni po prostu będą mieli prawo domagania się zachowku od pozostałych spadkobierców.

Kiedy testament jest nieważny?

Każda ze wskazanych powyżej okoliczności wpływa na to kiedy testament jest nieważny. Z nieważnością tego dokumentu możemy mieć do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy nie zostały zachowane wszystkie wymogi co do formy testamentu, określone w Kodeksie cywilnym. Jednak to nie wszystko. Nierzadko zdarza się, że testament jest spisywany w „ostatniej chwili”, kiedy spadkodawca znajduje się w bardzo złym stanie zdrowia. Wówczas może powstać wątpliwość, czy przy składaniu swojej ostatniej woli był on w pełni świadomy. Jeżeli nie, to z pewnością mamy do czynienia z nieważnością testamentu. Dlatego z załatwieniem tego rodzaju spraw nie warto zwlekać.