504... Wyświetl

Jak skutecznie bronić się w sprawach o odszkodowanie?

13 marca, 2023

Kodeks cywilny stanowi, że każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Tym samym sprawca szkody po prostu musi wyrównać spowodowane przez siebie straty. Nie oznacza to jednak, że każdy, kto został pozwany o odszkodowanie, od razu musi je płacić w wysokości ustalonej przez poszkodowanego. Płatności można zupełnie uniknąć albo uiścić ją w dużej mniejszej wysokości, niż ta, którą wysunął poszkodowany. Jak to zrobić?

Jak uniknąć odszkodowania?

Obrona w sprawach o odszkodowanie powinna koncentrować się na tym, czy dana osoba lub instytucja zostanie zobowiązana do zapłaty odszkodowania, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Wszystko zależy więc od okoliczności danego przypadku. W polskim prawie odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi się na dwóch zasadach: winy albo ryzyka. Pierwsza z tych zasad ma uniwersalne znaczenie. Natomiast druga związana jest z pewnymi szczególnymi sytuacjami, np. ze szkodami spowodowanymi przez działanie przedsiębiorstwa. Zawsze strategię obrony w sprawach o odszkodowanie trzeba podporządkować zasadzie, która ma zastosowanie w sprawie. Trafny wybór może doprowadzić nawet do zupełnego uniknięcia konieczności zapłaty odszkodowania. Czasem jednak lepiej od razu skupić się na zmniejszeniu jego wysokości.

Jak zminimalizować wysokość odszkodowania?

To, jak zminimalizować wysokość odszkodowania, zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Pierwszą strategią, jaką można obrać, jest próba wykazania, że osoba posądzona o wyrządzenie szkody w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za dane zdarzenie. Jednak ta strategia najlepiej sprawdza się w przypadku bezpodstawnych oskarżeń bądź twierdzeń poszkodowanego opartych na wątłych podstawach. W mniej oczywistych sytuacjach lepszą opcją jest dowodzenie, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Dobrym przykładem mogą tu być wypadki komunikacyjne. Bardzo często zdarza się, że poszkodowani sami nie zachowali wymaganej ostrożności, przez co ponoszą przynajmniej część winy za niefortunne zdarzenie.

Zawsze należy przyjrzeć się wysokości zgłaszanych żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Na szkodzie nigdy nie wolno zarabiać, dlatego świadczenia te mają rekompensować straty, które poszkodowany rzeczywiście poniósł. Niestety, powszechną praktyką jest zawyżanie ich wysokości. Dlatego w procesie odszkodowawczym trzeba dążyć do jak największej precyzji. Inaczej pozwany po prostu przepłaci, a więc straci swoje pieniądze.

Jak przygotować się do sprawy o odszkodowanie?

Dlatego każdy, kto zastanawia się, jak przygotować się do sprawy o odszkodowanie, powinien pamiętać, że kluczową sprawą jest wypracowanie odpowiednich argumentów. Pozwany o wypłatę odszkodowania musi udowodnić, że albo w ogóle nie jest odpowiedzialny za szkodę, albo co prawda jest za nią odpowiedzialny, ale jej wartość jest niższa niż ta, którą wskazał poszkodowany.