504... Wyświetl

Jak skutecznie bronić się w postępowaniu karnym?

13 marca, 2023

Postępowanie karne to zawsze poważna sprawa. W końcu w wyniku wyroku skazującego można nawet na wiele lat trafić do więzienia. Dlatego zawsze oskarżony powinien podjąć obronę. Bez niej zminimalizowanie negatywnych skutków postępowania karnego często jest po prostu niemożliwe. Jak więc efektywnie bronić się w sprawie karnej?

Jak odpowiedzieć na oskarżenie?

Zastanawiając się nad tym, jak skutecznie bronić się w postępowaniu karnym, trzeba pamiętać o tym, że każdemu oskarżonemu przysługuje prawo do obrony. W jego ramach istnieje przede wszystkim możliwość ustanowienia obrońcy oraz składania wniosków dowodowych i aktywnego uczestnictwa we wszystkich czynnościach procesowych. Zresztą z podobnych uprawnień można korzystać jeszcze przed postawieniem zarzutów, kiedy tylko organy ścigania zaczną interesować się daną osobą. Oczywiście obronę można podjąć już na etapie postępowania przygotowawczego, a więc przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu karnego.

Pierwszy istotny problem pojawia się wraz ze złożeniem aktu oskarżenia. Wówczas pojawia się pytanie: jak odpowiedzieć na oskarżenie? Tego rodzaju odpowiedź stanowi formalne pismo procesowe, kierowane do sądu, w którym oskarżony przedstawia swoje stanowisko co do wszystkich twierdzeń zawartych w akcie oskarżenia. Zawsze warto naprawdę solidnie przygotować tę odpowiedź, gdyż stanowi ona podstawę późniejszej linii obrony.

Fundamentem obrony jest aktywne zachowanie się oskarżonego: składanie wniosków dowodowych, formułowanie swojego stanowiska w stosunku do każdego dowodu przeprowadzanego w sprawie oraz umiejętne przedstawianie swojego stanowiska mogą przełożyć się nawet na uniknięcie kary w postępowaniu karnym. Choć niekiedy skuteczna obrona może prowadzić „jedynie” do zmniejszenia jej wysokości.

Może lepiej milczeć?

Jednocześnie w realiach konkretnej sprawy może zdarzyć się, że najlepszym wyjściem jest skorzystanie przez oskarżonego z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Decyzja w tym zakresie powinna być podporządkowana odpowiedzi na pytanie, jak zminimalizować skutki postępowania karnego. Najlepiej ustalić to w porozumieniu z adwokatem od spraw karnych. Co prawda, w większości procesów karnych można bronić się samodzielnie, jednak rzadko kiedy jest to optymalne rozwiązanie. Stosowanie prawa karnego wymaga wiedzy i doświadczenia, które posiada adwokat.

Jak zminimalizować skutki postępowania karnego?

Nie zawsze da się uniknąć skazania w postępowaniu karnym, ale zawsze istnieje możliwość złagodzenia wyroku. Są to na różne sposoby. Wśród najważniejszych jest wykorzystanie domniemania niewinności oraz nakazu rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego. Położenie oskarżonego w procesie karnym jest o tyle dobre, że nie musi on dowodzić swojej niewinności. Wręcz przeciwnie – to oskarżyciel publiczny musi udowodnić, że dana osoba jest winna. Często wskazane tu domniemania są ostatnią deską ratunku, a powołanie się na nie w odpowiednim momencie może przełożyć się na znaczne zmniejszenie wyroku.