504... Wyświetl

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

15 czerwca, 2022

Niestety – błędy w sztuce medycznej stanowią nieodłączny element funkcjonowania służby zdrowia. Błędy takie po prostu się zdarzają, jednak nie oznacza to, że można je bagatelizować. Wręcz przeciwnie – nie tylko pracownicy ochrony zdrowia powinni zrobić wszystko, aby do takich błędów nie dochodziło, ale również pacjenci powinni aktywnie doglądać swoich praw. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za wynikający z błędu medycznego uszczerbek na zdrowiu. Co zrobić, aby otrzymać takie świadczenia? Warto pamiętać o najważniejszych kwestiach, bez których otrzymanie takich odszkodowań po prostu nie jest możliwe.

 

Za co można dostać odszkodowanie? Odpowiada ekspert

Na wstępie warto zadać sobie podstawowe pytanie: za co można dostać odszkodowanie? Jednoznaczną odpowiedź daje Kodeks cywilny, stanowiąc, że każdy, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W związku z tym właściwie każde zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda otwiera możliwość dochodzenia za nie odszkodowania. Oczywiście konieczne jest wykazanie winy sprawcy oraz tzw. adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy danym zdarzeniem, a jego skutkiem w postaci szkody. Jednak z pomocą prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych zadanie to może okazać się prostsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Nie ma wątpliwości, że każdy błąd w sztuce medycznej, który wiąże się dla pacjenta z przykrymi skutkami, może być podstawą żądania odszkodowania i zadośćuczynienia. Źle przeprowadzona operacja, zlekceważenie objawów poważnej choroby, postawienie błędnej diagnozy, zaaplikowanie niewłaściwej dawki leków – to tylko przykłady najczęściej występujących zdarzeń, na których pacjenci opierają swój wniosek o odszkodowanie. Wzór takiego dokumentu można bez problemu odnaleźć w Internecie, jednak rzadko kiedy pozwala on na rzeczywiste otrzymanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Sprawy te po prostu są zbyt skomplikowane, aby wygrać je bez specjalistycznej wiedzy w kwestii tego, jak uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej.

 

Jak uzyskać odszkodowanie? Kilka dobrych rad

Do dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce medycznej zawsze trzeba się solidnie przygotować. Pierwszym krokiem jest zebranie całości dokumentacji medycznej dotyczącej procesu leczenia. Bez tego udowodnienie, że rzeczywiście doszło do popełnienia błędu w sztuce medycznej, będzie bardzo trudne – o ile w ogóle możliwe. W przypadku problemów z uzyskaniem dokumentacji – co niestety zdarza się w praktyce – warto od razu podjąć stosowne działania przy wsparciu profesjonalnego prawnika. W dalszej kolejności należy oszacować szkody spowodowane błędem oraz zakres uszczerbku o charakterze psychicznym (ból wynikający z choroby, cierpienie psychiczne z nią związane). Oczywiście należy wyrazić je w konkretnej sumie pieniędzy, która w pełni rekompensuje doznane szkody i cierpienie. Trzeba o tym pamiętać, gdyż zawsze odszkodowanie i zadośćuczynienie powinno w całości pokryć doznane straty przez osobę, która stała się ofiarą błędu w sztuce medycznej.

Kiedy kwoty te zostaną określone, można wezwać sprawcę szkody do dobrowolnej wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Należy uczynić to pisemnie, zakreślając jednocześnie termin na spełnienie świadczeń. Przeważnie wynosi on czternaście dni, choć nie ma przeszkód, aby poszkodowany zdecydował się na zastosowanie innego – dłuższego bądź krótszego – terminu. W praktyce jest to wstęp do procesu cywilnego o błąd w sztuce medycznej. Wynika to z faktu, że rzadko kiedy winni takiego błędu dobrowolnie wypłacają świadczenia należne poszkodowanemu. Wówczas, gdy minie termin wyznaczony na wypłatę tych świadczeń, poszkodowany powinien wnieść pozew do sądu. Należy w nim jasno określić żądanie wypłaty konkretnej sumy z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia, a także wszelkie okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające przyznanie tych świadczeń.

Trzeba liczyć się z tym, że taki proces nie należy do najprostszych, a bardzo dużą rolę odgrywają w nim opinie biegłych. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, którego wiedza i doświadczenie dają gwarancję jak najlepszego przeprowadzenia postępowania sądowego. Tym bardziej że w procesach o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej bardzo często trzeba dyskutować ze wspomnianymi już opiniami biegłych, co właściwie nigdy nie jest prostym zadaniem.

 

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy? Najważniejsze kwestie

Nieco inną kwestią jest odpowiedź na pytanie, jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy. Tutaj podstawową kwestią jest skierowanie odpowiedniego roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym – jak wiadomo – ubezpieczony jest każdy pracownik. Pracownikowi, który doświadczył wypadku przy pracy, odszkodowanie należy się właśnie z ZUS. Jednocześnie nie jest to jedyne świadczenie, które może on uzyskać z tego tytułu. Poszkodowany pracownik ma prawo domagać się – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – m.in. zasiłku chorobowego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej i dodatku do niej oraz dodatku pielęgnacyjnego. Każde z tych świadczeń wypłacane jest jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Również w tym przypadku odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane jest po przeprowadzeniu stosownej procedury. Niewykluczony jest także proces sądowy – dzieje się tak wówczas, gdy ZUS odmówi wypłaty należnego odszkodowania za wypadek przy pracy bądź zaproponuje je w zbyt małej wysokości. Podobnie więc jak w przypadku dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce medycznej, również ubieganie się o odszkodowanie za wypadek przy pracy okazuje się dużo prostsze przy skorzystaniu z pomocy profesjonalnego prawnika. Bez niego poszkodowany może po prostu przegrać sprawę, a to oznacza, iż nie otrzyma odszkodowań, które mu się należą. Straci więc tym samym szanse na rekompensatę za szkody, których doznał.