504... Wyświetl

Pozew o rozwód – jak napisać, ile kosztuje i gdzie złożyć?

4 stycznia, 2023

Sprawa rozwodowa jest inicjowana na mocy powództwa złożonego przez jednego z małżonków. Oczywiście małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód tylko na mocy wyroku sądu. Sam pozew musi zostać odpowiedniego napisany i złożony we właściwym sądzie. Inicjując sprawę rozwodową, trzeba liczy się także z jej kosztami. O czym warto pamiętać, przygotowując się do rozwodu?

Jak napisać pozew o rozwód?

To, jak napisać pozew o rozwód uzależnione jest przede wszystkim od tego, czy małżonkowie chcą pozwu z orzekaniem, czy bez orzekania o winie. Kwestię tę trzeba zaznaczyć już w samym petitum pozwu, a więc w tej części tego pisma procesowego, w którym żąda się rozwiązania małżeństwa. Jednocześnie trzeba pamiętać, że rozwód bez orzekania o winie dopuszczalny jest tylko wówczas, gdy zgodzą się na to obydwaj małżonkowie. Ponadto pozew o rozwód musi spełniać wszystkie wymagania stawianie pismom procesowym.

Uzasadnienie pozwu rozwodowego

Dlatego tak ważne jest uzasadnienie pozwu rozwodowego, w którym należy wskazać na wszystkie okoliczności świadczące o rozpadzie pożycia pomiędzy małżonkami i ewentualnie o winie za ten stan rzeczy. Przykładowo pozew o rozwód z winy męża powinien w sposób jednoznaczny wykazywać wszystkie zdarzenia spowodowane przez małżonka, które doprowadziły do rozpadu związku.

Pozew rozwodowy musi także zawierać listę dowodów, które trzeba będzie przeprowadzić w sprawie. Jednak pozew o rozwód bez orzekania o winie może ograniczyć się tylko do tych dowodów, które wykażą, że małżeństwo faktycznie się rozpadło. Przeważnie wystarcza tu samo przesłuchanie stron. Tym samym sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się nawet po jednej rozprawie. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie trzeba liczyć się z dużo dłuższą batalią, trwającą nawet wiele miesięcy.

Ile kosztuje wniesienie sprawy o rozwód?

Przygotowując się do rozwodu, trzeba pamiętać o szeregu kwestii, a zaniedbanie którejkolwiek z nich może mieć naprawdę bardzo poważne konsekwencje. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest pozew rozwodowy u adwokata. Co prawda wiąże się to z koniecznością pokrycia jego profesjonalnych usług, a to, ile kosztuje rozwód w 2023 roku w dużej mierze zależy od wynagrodzenia pełnomocników, to jednak dzięki wsparciu adwokata strona nie musi martwić się o prawidłowe przeprowadzenie całej sprawy rozwodowej. Warto przy tym zastanowić się ile kosztuje wniesienie sprawy rozwodowej. Stała opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 złotych.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy musi zostać skierowany do właściwego sądu. A więc gdzie złożyć pozew o rozwód? Sprawy rozwodowe rozpoznaje sąd okręgowy. Pozew składa się do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich nadal mieszka w tym okręgu. W przeciwnym razie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego. Gdyby zaś miejsce zamieszkania pozwanego nie było znane, powód składa pozew rozwodowy do sądu okręgowego swojego miejsca zamieszkania.