504... Wyświetl

Rozdzielność majątkowa po ślubie – czy jest możliwa?

28 lutego, 2022

Wraz z zawarciem małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy samego prawa – a więc właściwie automatycznie – powstaje ustrój wspólności majątkowej. Mówiąc najprościej – choć należy pamiętać, że od tej zasady istnieje kilka wyjątków – polega on na tym, że wszystko, co nabywają małżonkowie w trakcie trwania ich małżeństwa, jest ich wspólną własnością. Jednak nie zawsze tego rodzaju rozwiązanie jest najlepsze. Podejmowanie ryzykownej działalności gospodarczej, trwonienie majątku przez jednego z małżonków czy problemy ekonomiczne to tylko niektóre z wielu okoliczności uzasadniających rozdzielność majątkową. Czy można wprowadzić ją bez rozwodu?

 

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu – jak ją osiągnąć?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że rozdzielność majątkowa po ślubie jest jak najbardziej możliwa – i to bez konieczności rozwodu. Odpowiedź na pytanie jak zrobić rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa została zawarta przez ustawodawcę w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym celu małżonkowie muszą zawrzeć stosowną umowę – potocznie zwaną intercyzą. Jednak, aby rozdzielność majątkowa po ślubie doszła do skutku, trzeba zadbać o to, aby umowa ta została zawarta w odpowiedniej formie i treści. Bez zachowania przewidzianych przez prawo wymagań umowa majątkowa małżeńska będzie nieważna.

 

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa może zostać wprowadzona jedynie na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej, którą należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Z tego względu, aby rozdzielność majątkowa w trakcie trwania małżeństwa stała się rzeczywistością, małżonkowie muszą udać się do notariusza, który sporządzi stosowny akt. Od momentu zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej każdy z małżonków staje się właścicielem swojej części majątku. Najlepiej w umowie jasno określić, jaka to będzie część, tak, aby rozdzielność majątkowa bez rozwodu nie była powodem ewentualnych konfliktów między małżonkami. Nie zmienia to faktu, że na swoje wyraźne życzenie małżonkowie, którzy ustanowili rozdzielność majątkową, mogą wspólnie nabywać majątek.

 

Rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa – koszt, jaki trzeba ponieść

Sporządzenie aktu notarialnego, w którym małżonkowie ustanawiają pomiędzy sobą rozdzielność majątkową, jest – jak w każdym innym przypadku czynności dokonywanych przez notariusza – związane z określonymi kosztami. Taksa za sporządzenie omawianej tu umowy wynosi 400 zł netto, a do sumy tej należy jeszcze doliczyć 23% VAT. Do taksy tej dolicza się jeszcze procent od wartości majątku małżonków, którzy chcą oni „rozdzielić”. W tej kwestii znaczenie ma siedem stawek. Jednak należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa bez rozwodu – nie licząc taksy notarialnej 400 zł + VAT – nie może kosztować więcej, niż 10 tys. złotych. Biorąc zaś korzyści wynikającego z tego rozwiązania, trudno uznać, aby były to zbyt wygórowane koszty. Tym bardziej że najwyższy pułap procentu od wartości majątku ma zastosowanie tylko wówczas, gdy przekracza on kwotę 2 mln złotych.