504... Wyświetl

Separacja w małżeństwie

26 października, 2021

Rozpad pożycia pomiędzy małżonkami najczęściej – choć nie zawsze – prowadzi do rozwodu. Niekiedy rozwiązaniem spotykanym w takich przypadkach jest orzeczenie separacji pomiędzy małżonkami. Co prawda pomiędzy rozwodem i separacją zachodzą pewne podobieństwa, jednak także nie mniejsze różnice. Na czym więc polega separacja i kiedy można ją orzec?

Separacja w małżeństwie – na czym polega?

Odpowiedź na pytanie, co to jest separacja, zostało określone przez ustawodawcę w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z jego przepisami separacja może zostać orzeczona przez sąd wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Można więc powiedzieć, że separacja sądowa to „zawieszenie” praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Jednak definitywne skutki w tym zakresie powoduje jedynie rozwód. Stąd tylko pod warunkiem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego byli małżonkowie mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie, separacja w żadnym wypadku ich do tego nie uprawnia.

Ile trwa separacja przed rozwodem?

Ustawodawca nie określił, ile trwa separacja przed rozwodem. Jednak, jeżeli nie zanosi się na powrót małżonków do wspólnego życia, nie warto zwlekać ze złożeniem pozwu rozwodowego. Stąd separacja w małżeństwie może zostać potraktowana, jako ostatnia szansa na uratowanie związku. Jeżeli więc prawo nie precyzuje ile może trwać separacja, zdefiniowanie tego czasu należy tylko do małżonków pozostających w separacji. Przy czym – zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – w przypadkach, gdy jeden z małżonków żąda rozwodu, drugi zaś separacji, sąd orzeknie rozwód. Dlatego warto, aby – w miarę możliwości – małżonkowie ustalili te kwestie między sobą.

Separacja – ile kosztuje?

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania zmierzającego do orzeczenia separacji? Samo złożenie stosownych dokumentów do sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeżeli małżonkowie wnioskują wspólnie o separację, opłata sądowa wynosi 100 zł. W przypadku zaś, gdy przedmiotowy wniosek składa tylko jeden z nich wyniesie ona 600 zł. Natomiast to ile kosztuje napisanie pozwu o separację u adwokata zależy od wielu okoliczności, a zwłaszcza od stawek stosowanych w danej kancelarii. Kwestie te pozostają przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy adwokatem a jego klientem.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Jednocześnie należy pamiętać, że nie zawsze można orzec separację. A więc kiedy separacja jest niedopuszczalna? Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym sąd nie może orzec separacji, jeżeli w jej wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź byłaby ona w inny sposób niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Chodzi tu przykładowo o pokrzywdzenie – chociażby finansowe – jednego z małżonków, zwłaszcza tego, który nie wnosił o separację. Co to jest separacja małżeńska po krótce przypomnieliśmy powyżej, tu należy przypomnieć, że nie jest to ostateczne zakończenie związku. Dlatego ustawodawca podchodzi surowiej do przesłanek uniemożliwiających jej orzeczenie.