504... Wyświetl

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem – co należy wiedzieć?

4 stycznia, 2023

Obydwaj rodzice mają prawo – a nawet obowiązek – utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi. Jednocześnie nikt nie ma prawa ich bezprawnie ograniczać w utrzymywaniu takich kontaktów – ograniczenie to może nastąpić tylko na mocy orzeczenia sądu. Co więc powinien zrobić rodzic, któremu utrudnia się czy wręcz uniemożliwia utrzymywanie normalnych relacji ze swoim dzieckiem? Jeżeli nie uda się dojść rodzicom do porozumienia, w grę powinien jak najszybciej wkroczyć sąd i inne organy państwa.

Na czym polega utrudnianie kontaktu z dzieckiem?

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem to wszystkie działania, których celem jest uniemożliwienie jednemu z rodziców utrzymywania normalnych relacji ze swoim dzieckiem, w tym zwłaszcza poprzez swobodne komunikowanie się z nim (np. poprzez rozmowy telefoniczne) oraz regularne spotkania. Co do zasady każdy rodzic ma prawo kontaktować się ze swoim dzieckiem bez obecności osób trzecich, w tym drugiego z rodziców bądź członków jego rodziny.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem a wyrok sądu

Jednak w praktyce ustalenie, na czym polega utrudnianie kontaktów z dzieckiem zawsze musi uwzględniać ewentualne orzeczenia sądów, jakie zostały wydane w sprawie tych kontaktów. Jeżeli – przykładowo – sąd ograniczył władzę rodzicielską bądź ustalił przez jak często rodzic może spotykać się z dzieckiem czy stwierdził, że ma prawo do spotkań tylko w obecności innych osób, to wykonywanie takiego orzeczenia nie jest utrudnianiem kontaktów z dzieckiem. Gdyby jednak do niego doszło bezprawnie, to trzeba reagować. Tu pojawia się pytanie: gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Najczęściej w takich przypadkach trzeba złożyć wniosek o utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Kieruje się go do sądu rodzinnego, który ma prawo zastosować określone sankcje – w tym ograniczenie władzy rodzicielskiej za utrudnianie kontaktów. Jednocześnie sąd rodzinny posiada instrumenty, dzięki którym rodzic będzie mógł w pełni swobodne kontaktować się ze swoim dzieckiem. Jest to tym bardziej istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że przeważnie w tego rodzaju sprawach chodzi o utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę.

Kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem to nie tylko ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ten, kto dopuszcza się tego rodzaju czynów, powinien liczyć się z wysoką grzywną, a nawet z ograniczeniem bądź pozbawieniem wolności. Tego rodzaju sankcje wiążą się zwłaszcza z tzw. porwaniem rodzicielskim, które – niestety – zdarza się coraz częściej. W takich okolicznościach rodzic, którego prawa zostały tak drastycznie ograniczone, powinien złożyć zawiadomienie na Policji. Im szybciej to uczyni, tym większe szanse na to, że sprawa szybko zostanie zakończona – a więc ten, kto „porwał” dziecko poniesie karę, rodzic zaś który zastał się ofiarą tego czynu, odzyska możliwość normalnego kontaktowania się z dzieckiem.