504... Wyświetl

Rękojmia – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

4 stycznia, 2023

Kupując jakikolwiek towar, chcemy mieć pewność, że spełnia on nasze oczekiwania oraz posiada dokładnie te cechy, o których zapewniał jego sprzedawca bądź producent. Co warto wiedzieć o rękojmi? Odpowiedź na to pytanie powinni znać wszyscy kupujący – tym bardziej, że coraz częściej zdarzają się problemy z zakupem towaru niespełniającego standardów, które kupujący miał prawo wymagać. Natomiast rękojmia i gwarancja nie są tym samym, ale dwoma niezależnymi środkami ochrony kupujących.

Rękojmia a gwarancja – warto znać różnicę

Analizując, czym różni się rękojmia a gwarancja, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że rękojmia ma charakter obowiązkowy. Tym samym każdy sprzedawca i producent ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a wynika ona przede wszystkim z przepisów Kodeksu cywilnego. Gwarancja zaś może, ale nie musi zostać złożona. Odpowiadając w pewnym uproszczeniu na pytanie, co to jest rękojmia może wskazać, że jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne sprzedawanego przez niego towaru. Rękojmia – ile czasu ona obowiązuje, również wynika z Kodeksu cywilnego i co do zasady okres ten wynosi dwa lata.

Co warto wiedzieć o rękojmi?

Dlatego rękojmia ma uniwersalne zastosowanie i kupujący może sięgnąć po nią zawsze wtedy, gdy sprzedana mu rzecz ma wady. Gwarancja zaś jest dobrowolnym oświadczeniem przedsiębiorcy – czyli gwaranta – o tym, że rzecz posiada określone cechy, np. zachowa trwałość przez określoną ilość czasu. Z tego względu niedopuszczalna jest odmowa rękojmi. Choć oczywiście nie oznacza to, że sprzedawca musi automatycznie uznawać roszczenia kupującego. Jak więc przedstawia się zagadnienie rękojmia a reklamacja? W końcu zawsze kupujący musi prawidłowo dochodzić swoich roszczeń, aby uzyskać ich zaspokojenie.

Rękojmia a reklamacja

W przypadku korzystania z rękojmi również mamy do czynienia z reklamacją. W związku z tym jej złożenie powinno uruchomić procedurę, w której sprzedawca zweryfikuje czy wady zgłoszone przez kupującego rzeczywiście istnieją. Jeżeli tak, towar powinien zostać wymieniony na wolny od wad. To podstawowy skutek, z którym wiąże się rękojmia. Zwrot pieniędzy również jest dopuszczalny i w praktyce nierzadko jest to opcja preferowana przez kupujących. Jednak pełen zwrot pieniędzy – przy założeniu, że kupujący odda towar sprzedającemu – jest obowiązkowy tylko wówczas, gdy wada ma charakter istotny. To, czym jest rękojmia wcale nie oznacza, iż na jej podstawie kupujący może realizować dowolne roszczenia.

Rękojmia po upływie gwarancji

W praktyce spore problemy sprawia rękojmia po upływie gwarancji. Otóż skorzystanie z gwarancji w ogóle nie ma żadnego wpływu na roszczenia z tytułu rękojmi. Dlatego nie ma żadnych przeszkód, aby sięgnąć po rękojmie, gdy okres gwarancji minął. Oczywiście o ile nie upłynął termin, w którym obowiązuje rękojmia. Dlatego wszystko zależy tu od okoliczności konkretnego przypadku. Stąd tak ważne jest profesjonalne dochodzenie przez kupującego swoim praw, również przy wsparciu profesjonalnego pełnomocnika.